Electromotor (12V, 3,2kW)
1.510,50 RON 1.590,00 RON
Electromotor (12V, 4,2kW)
1.310,05 RON 1.379,00 RON
Electromotor (12V, 4,2kW)
1.273,00 RON 1.340,00 RON
Electromotor (12V, 4,2kW)
1.258,75 RON 1.325,00 RON