Bendix AGRO
185,25 RON 195,00 RON
Electromotor (12V, 3,6kW)
2.660,00 RON 2.800,00 RON
Electromotor (12V, 3,2kW)
2.006,40 RON 2.112,00 RON